Chiều quê êm ả – Thanh Chương, Nghệ An

Những ngày cuối cùng của tháng 9. Vậy là đã gần 3 tháng kể từ ngày Hạnh chỉ loanh quanh trong nhà do Hà Nội giãn cách. Ngồi lục lại đống ảnh cũ trong điện thoại, bỗng tìm thấy mấy tấm xinh thiệt xinh, lại chill thiệt chill một chiều giáp tết ở Nghệ An. […]