Đi trốn ở Quan Lạn – Bãi biển Minh Châu, Bãi Robinson, Sơn Hào và Dòng sông đôi bờ cát trắng

Trong khu vực miền Bắc, để nói về biển đẹp, ngoài Cô Tô ra hẳn phải nhắc đến Quan Lạn. Cô Tô thì tớ đã đi rồi. Vậy lần này tới Quan Lạn coi sao nhé. Bắt đầu nào. Di chuyển đến Quan Lạn Để đến được đảo Quan Lạn, trước hết bạn phải tới […]