Nha Trang – Ninh Thuận: Hành trình Hang Rái – Vườn nho – Vĩnh Hy – Bình Hưng

Lần này đến Nha Trang ham đi cái vườn nho ở Ninh Thuận quá. Mà nghía qua thấy sao đường xa thật xa, trời lại nắng thật nắng. Chép miệng đặt đại một tour đưa rước tận giường cho khỏe. Dù đã nhìn ảnh các bạn chụp trên mạng rất ảo, tớ vẫn không mấy […]