Nhật kí đi đẻ – Review sinh thường tại Hồng Ngọc PTM

Những ngày đầu của cuộc sống bỉm sữa thật sự là bận hơn đi làm. Giờ em bé Xôi đã vào nếp Easy khá nuột, mình mới lại có thời gian hì hụi với hanhnhanreview. Kể lại câu chuyện đi đẻ. Xôi sau này biết chữ nhớ vào đọc để biết diễn biến cái ngày […]